Ensemble Yasmine at MANDA-LA 2 arab-music.com
Japanese
July 7th, 2001 at Kichijoji, Tokyo

ENSEMBLE YASMINE AT MANDA-LA2

Date: July 7th, 2001 Open: 18h30 Start: 19h30
Place: Kichijoji "MANDA-LA2", Tokyo
Address: 2-8-6, Kichijoji-Minamimachi, Musashino-shi, Tokyo
2minutes from South Exit of Kichijoji Station
Charge: 2.500YEN
Information: Kichijoji "MANDA-LA2" TEL.0422-42-1579
CITY HALL BAR "MANDA-LA2"


ENSEMBLE YASMINE members:
Yoshiko Matsuda (aoud)
Hiromi Nishida (violin)
Jun Chiki Chikuma (nai, req)
Shingo Ikegami (koto, shamisen, vocal)
Miki Maruta (koto, Jushichi-gen, vocal)
Kuniyoshi Sugawara (shakuhachi)

CITY HALL BAR "MANDA-LA2"


news
arab-music Index