Onono Komachi Genso - Sekidera no Kane ARAB MUSIC
Japanese
SPACE FACTORY '98 Series  - Yukashi Hanayagi presentsOnono-komachi
Title: Onono Komachi Genso - Hanayakanaru Kodoku
chap.3 Sekidera no Kane

Staff:
Etsuko Fujima ( dance )
Yuka Mizuki ( dance )
Yori Yamamoto ( dance )
Shingo Ikegami ( Japanese traditional string instruments )
Jun Chiki Chikuma ( nai, req )
Yoshiko Matsuda ( oud )
Yukashi Hanayagi ( direction )
Mayumi Mori ( lighting )

Date: Friday, 15th January (National Holiday)
Time: 1st performance 12:00-13:00
2nd performance 15:00-16:00
Place: Yokohama-shi Igirisu-kan (the English Building of Yokohama City) of Yokohama Minatono-mieru-oka-Koen(Tel. 045-623-7812)
Tickets: 2,500 yen (2,000 yen for Students)
Tickets & Reservation: SPACE FACTORY (Tel. 044-911-6573)


Map
   Igirisu-kan of Yokohama Minatono-mieru-oka-KoenNews
Index